Avhandlingar publicerade i Acta-serien, samt äldre avhandlingar som skrivits vid dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm går att beställa. Denna information framgår då av den bibliografiska posten i DiVA.

För övriga doktorsavhandlingar gäller följande:

Om man vill beställa en avhandling som publicerats vid Stockholms universitet får man vända sig direkt till författaren eller den institution vid vilken avhandlingen skrevs.

Är författaren anställd vid Stockholms universitet finns uppgifter i personalkatalogen SUKAT som du hittar under "Sök personal" längst upp på denna sida.

Länk till universitetets institutioner finns längst ned under denna artikel.

Vilken institution som författaren hörde till vid publiceringstillfället kan du se i DiVA, eller genom att kontakta handläggaren för disputationer på Studentavdelningen, epost:  disputationer@su.se.

Vill du låna en avhandling, kontakta ditt närmaste bibliotek eller Stockholms universitetsbibliotek.