Avhandlingar & publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Forskning
  5. Avhandlingar & publikationer

Avhandlingar framlagda vid Stockholms universitet

Det finns ingen central försäljning av doktorsavhandlingar framlagda vid Stockholms universitet. Undantag från denna regel är avhandlingar utgivna i Acta-serien samt avhandlingar skrivna vid dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm.

Kommande disputationer

Lista över publicerade avhandlingar för disputation vid Stockholms universitet.