59 personer sökte programmet. 12 av dessa personer beviljas bidrag om 2,5 miljoner kronor var under fem år. Ett bidrag går till Stockholms universitet. Det är till professor Belén Martín-Matute vid Institutionen för organisk kemi till ”Nya metoder för att syntetisera halogenerade ämnen”. Samverkande företag är Astra Zeneca.