Dyngbaggar, foto: Nico Smit/Mostphotos
Dyngbaggar, foto: Nico Smit/Mostphotos

 

Det är ett internationellt forskarlag bestående av biologer i Sverige och Sydafrika som har upptäckt dyngbaggarnas vindkompass och hur den kompletterar solen som vägvisare.

– Det här är den första studien som visar hur en biologisk kompass hos ett djur på ett flexibelt sätt integrerar olika riktningsgivare, i det här fallet vind och sol. Allt för att hela tiden uppnå så hög precision som möjligt, säger Marie Dacke i ett pressmeddelande från Lunds universitet. Hon är professor i sinnesbiologi vid Lunds universitet och ledare för forskarlaget.

I den aktuella studien har forskarna undersökt dyngbaggarna såväl i fält som i laboratorium. Med hjälp av fläktar har de skapat vind och kunnat välja vindriktning. Solens

Emily Baird, foto: Antoine Beyeler
Emily Baird, foto: Antoine Beyeler

position på himlen har de ändrat genom att använda en spegel. Experimenten visar att när solen står lågt och medelhögt svarar dyngbaggarna med att själva ändra riktning med 180 grader om solens position ändras 180 grader. Dyngbaggarna påverkades emellertid inte när forskarna ändrade vindriktningen med 180 grader samtidigt som solen stod lågt eller medelhögt.

När solen stod högt, mer än 75 grader över horisonten, så var förhållandet det omvända. Då var det vinden som visade vägen så att insekterna fortsatte i samma riktning som då solen stod lägre.

Studien visar att riktningsinformation kan överföras från vindkompassen till solkompassen och vice versa. På så vis kan dyngbaggarna fortsätta i en riktning då en av kompasserna tas ur bruk. Sensorerna som registrerar vindriktning finns på insektens antenner.

– Resultaten kan hjälpa oss att bättre förstå hur små insektshjärnor klarar av komplexa uppgifter som även människor har svårt med, säger Emily Baird, universitetslektor vid Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Läs hela pressmeddelandet från Lunds universitet genom att klicka här.

Läs studien som publicerats i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) genom att klicka här.