Fler artiklar om faktatillit

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Forskning
 5. Faktatillit
 6. Fler artiklar om faktatillit

Fler artiklar om faktatillit

 • Dödstal i Covid-19 kan ännu inte jämföras länder emellan 2020-06-07 I media har vi sett rubriker som "Sverige har flest döda i covid-19 per capita". Men det kan vi inte veta. Vi har haft jämförelsevis hög rapporterad överdödlighet men vi har också bättre möjligheter att snabbt skicka in statistik till organ som Eurostat. Vissa länder ligger efter med statistikinsamlingen. Dessutom räknar länderna på olika sätt, förklarar Dan Hedlin, professor vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Vem tror på konspirationsteorier och varför? 2020-04-07 Forskning visar att människor som tror på en konspirationsteori är mer benägna att tro på fler. I The Conversations podd ”Expert guide to conspiracy theories” diskuteras vilka dessa människor är.
 • Fake news och desinformation – hot mot det mänskliga omdömet 2020-04-01 Under de senaste åren har så kallade fake news och desinformation på nätet fått en allt större plats i den säkerhetspolitiska diskussionen. Det har setts som ett växande säkerhetshot i världen.
 • Sommarkurs ska öka kunskap om fake news inom hälsa 2020-02-21 Hälsa och sjukdomar är ämnen som ofta engagerar, men det är lätt att olika myter och överdrifter sprids. Med en ny kurs i sommar vill Institutionen för folkhälsovetenskap öka kunskapen om faktaresistens.
 • ”Lätt att övertolka statistik” 2019-12-10 Vilken roll spelar statistik för forskning? Vilka är de vanligaste felen när det hänvisas till statistiska undersökningar?
 • Podd #23 – Hoten mot den fria forskningen 2019-11-28 I flera länder är den akademiska friheten är hotad, och forskare tvingas söka skydd i andra länder. Vad är akademisk frihet och hur ser det ut med den i Sverige såväl som runt om i världen?
 • Missade du samtalsserien ”Vems sanning?” Nu finns den på webben! 2019-11-15 Är vi verkligen mer faktaresistenta idag? Hur låsta är vi egentligen i våra filterbubblor och har förtroendet för vetenskapen minskat? Samtalsserien "Vems sanning?" tar tempen på dagens kunskapsklimat. Här kan du se hela serien.
 • Podd #22 – När du inte kan lita på forskningen 2019-11-14 Forskning blir inte alltid rätt. Även om all seriös forskning granskas innan publicering så släpps ändå artiklar med felaktigheter och ibland direkt fusk. Vad som händer då får det veta mer om i avsnitt #22.
 • Podd#19 – Who watches the watchmen? 2019-10-14 Hur kan vi lita på forskningen vi läser är sann och av god kvalitet? Vem granskar forskningen, hur går det till och vad är svårigheterna? Det får du veta i nittonde avsnittet av Bakom bokhyllan.
 • ”Viktigt att aktivt söka felen i den egna hypotesen” 2019-05-24 Vad kännetecknar den vetenskapliga metoden? Hur kan forskare främja en mer kunskapsvänlig attityd? Arne Jarrick, professor i historia, ger sin syn på vad det innebär att ha ett vetenskapligt förhållningssätt.
 • ”Observationer visar tydligt att jorden blir varmare” 2019-04-12 Varför ska man tro på vad klimatforskare säger om den globala uppvärmningen? Gunilla Svensson, professor i meteorologi vid Stockholms universitet, ger svar på några vanliga frågor.
 • Vad beror vårt motstånd mot kunskap på? 2019-03-28 Det kan finnas olika psykologiska förklaringar till kunskapsmotstånd.
 • Går det att motverka kunskapsmotstånd? 2019-02-22 Vilka psykologiska mekanismer ligger bakom att människor inte vill ta till sig kunskap? Går det att få dem att ändra sig?
 • 150 sekunder om kunskapsresistens 2019-02-22 Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, förklarar vad kunskapsresistens innebär.
 • Vad avgör vem som får rösta? 2018-08-28 Varför måste man vara 18 år för att få rösta? Finns det andra sätt att bestämma vilka som får rösta? Förstagångsväljaren Mia Gerde möter demokratiforskaren Ludvig Beckman.
 • Känslor i politiken 2018-08-28 På vilket sätt vädjar politiker till känslor? Hur har vrede använts inom politiken? Hur påverkas väljare av känslor? Förstagångsväljaren Dersim Esmaelzade möter historikern Jens Ljunggren.
 • Kan vi lita på opinionsundersökningar? 2018-08-28 Hur fungerar opinionsundersökningar? Vad kan de berätta? Förstagångsväljaren Malte Moberg möter statsvetaren Soetkin Verhaegen. (på engelska)
 • Mediernas betydelse i en valrörelse 2018-08-28 Varför är medierna viktiga i valrörelse? Får vi den information vi behöver? Hur kan vi skilja på fakta och åsikter? Förstagångsväljaren Somayeh Alizadeh möter medieforskaren Ester Pollack.
 • Friheten är inte densamma överallt, och det gäller forskarna också 2018-04-17 Fritt samarbete över staters gränser är grundläggande för den akademiska friheten. Men vad händer när forskare reser till länder där en repressiv regim sätter gränser för vad man får tänka och skriva? Och vad händer om forskare skräms bort från samarbete med vissa länder?
 • Vem tror inte på vetenskap? 2018-03-13 Vetenskapsmotstånd är ett angeläget ämne för akademin. Ser vi experternas död, när all information ligger bara några klick bort, eller är behovet av vetenskaplig kunskap större än någonsin?
 • Forskarnas röst i regeringen – men vad tål ministrar att höra? 2018-02-16 Från årsskiftet kommer en grupp meriterade forskare att granska Sveriges regeringars klimatpolitik. Men hur obekväma sanningar tål makthavare att höra från forskarhåll? Universitetsnytt har träffat Karin Bäckstrand som tar plats i det nya rådet, och John Hassler som ledde finanspolitiska rådet i tre år, för att prata om experternas roll i den politiska processen.
 • Vem litar inte på fakta om klimatet? 2017-04-24 Kirsti Jylhä, forskare i psykologi vid Uppsala universitet, i samtal med Elsa Adrielsson Helin. Reportage till samtalsserien "Vems sanning?", avsnitt 2.
 • Hur mycket information tålde 1700-talet? 2017-04-24 Jonas Nordin, docent i historia vid Kungliga biblioteket, i samtal med Klas Ekman. Reportage för samtalsserien "Vems sanning?", avnitt 1.