Stockholms universitet

Forskargrupp Action Spektroskopihjältar

Jag utför aktions-spektroskopiexperiment i DESIREE-infrastrukturen (Double ElectroStatic Ion Ring Experiments) vid SU och vid andra ledande laboratorier runt om i världen.

Forskningsprojekt