Stockholms universitet

Forskargrupp Baltic Nest Institute

För att bedöma hur miljötillståndet utvecklas och utvärdera effektiviteten av olika åtgärder, är marina modeller ofta en viktig grund. Baltic Nest Institute har i uppdrag att bistå The Baltic Marine Environment Protection Commission, HELCOM, med vetenskapliga underlag och med att beräkna utsläppstak för kväve och fosfor inom HELCOM Baltic Sea Action Plan.

Person använder databasen NEST. Foto: Lisa Bergqvist

Gruppbeskrivning

Beslutsstödsystemet Nest hjälper oss att förstå och förklara de processer som orsakat de stora förändringarna när det gäller övergödning i Östersjön och att utvärdera vilka effekter olika förvaltningsbeslut kan få i framtiden. Detta görs genom modellering av de biokemiska cyklerna för organiskt material, näringsämnen och näringsväven i havet och dess relation till övergödning och fiske.

Helcom och Baltic Sea Action Plan

Den huvudsakliga målgruppen för Nest är beslutsfattare i Östersjöregionen och systemet har spelat en fundamental roll för att identifiera hur mycket näringsutsläppen till Östersjön måste minskas för att HELCOMs mål om "god ekologisk status" ska kunna uppnås.

Nest-systemet har bland annat använts för att ta fram de mål för minskning av näringsutsläpp som antogs av Helcom genom Baltic Sea Action Plan (BSAP) 2007. Under 2013 omförhandlades och beslutades räddningsplanen för Östersjön inom Helcom och alla Östersjöländerna. Besluten handlade om hur mycket tillförseln av kväve och fosfor ska minskas; både totalt i Östersjön och från varje land. I detta arbete har BNI och Nest-modellen en nyckelroll. Även i revisionen av BSAP 2021 ingår underlag från Baltic Nest Institute.

Tillgängligt och gratis

Nest-systemet är tillgängligt online gratis och kan köras både i ett expertläge och ett förvaltningsläge. 

Mer information om Nest och de olika versionerna

Hitta de tekniska specifikationerna och ladda ner programmet

Ladda ner en manual för systemet

Mer om NEST

Beslutstödssystemet Nest utvecklades inom det åttaåriga forskningsprogrammet MARE Marine Research on Eutrophication (1999-2006), som finansierades av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra.

Nest-systemet innehåller flera sammanlänkade modeller, såsom BALTSEM och SANBALTS, den stora databasen Baltic Environmental Database (BED) och informationssystemet Data Assimilation System (DAS).

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Bo Gustafsson

Forskare

Stockholms universitets Östersjöcentrum
Bo Gustafsson

Medlemmar

Benoît Dessirier

Forskare

Stockholms universitets Östersjöcentrum
Benoit Dessirier

Eva Ehrnstén

Postdoktor

Stockholms universitets Östersjöcentrum
Eva Ehrnsten, foto: Niklas Björling/SU

Erik Gustafsson

Forskare

Stockholms universitets Östersjöcentrum
Erik Gustafsson, foto: Niklas Björling/SU

Bärbel Muller-Karulis

Forskare

Stockholms universitets Östersjöcentrum
Bärbel Müller-Karulis, foto: Niklas Björling/SU

Alexander Sokolov

Forskare

Stockholms universitets Östersjöcentrum
Alexander Sokolov, foto: Niklas Björling/SU

Forskningsprojekt

Publikationer

Nyheter