Stockholms universitet

Forskargrupp Clinical Text Mining Group

Clinical Text Mining Group är en kreativ forskargrupp bestående av datavetare, ingenjörer, språkteknologer och läkare. Vi forskar inom artificiell intelligens, språkteknologi och hälsoinformatik.

Förstoring av HPV-16, en högrisktyp för cancer.
Forskargruppen tar fram verktyg som kan upptäcka tidiga tecken på cancer. Foto: National Cancer Institute/Unsplash.

Inom Clinical Text Mining Group försöker vi särskilt tolka klinisk text med hjälp av både domänexperter och datorer. Vi arbetar med att skapa framtidens verktyg för hälsopersonal – verktyg i framkant inom datavetenskap och datorlingvistik med hjälp av artificiell intelligens.

Verktygen kan användas för att upptäcka och förutsäga vårdrelaterade infektioner, tidiga symtom på cancer, samt läkemedelsbiverkningar. De kan också användas för att avidentifiera information i patientjournaler som kan avslöja enskilda patienters identitet. Det innebär att patientdata kan användas i AI-tillämpningar utan att riskera patienters integritet.

Vår forskning baseras på data från forskningsinfrastrukturen Health Bank – Swedish Health Record Research Bank som omfattar mer än två miljoner patientjournaler på svenska från åren 2006–2014. Vi har utvecklat ett antal verktyg och skapat en uppsättning lexikaliska resurser.

Clinical Text Mining Group verkar i nära samarbete med Karolinska universitetssjukhuset och Region Stockholm.

Tidigare gruppmedlemmar

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Hercules Dalianis

Professor

Institutionen för data- och systemvetenskap
Hercules Dalianis

Medlemmar

Martin Duneld

Universitetslektor

Institutionen för data- och systemvetenskap

Aron Henriksson

Universitetslektor, Docent

Institutionen för data- och systemvetenskap
Aron Henriksson

Thomas Vakili

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap
Thomas_Vakili_2022

Anastasios Lamproudis

Forskningsassistent

Institutionen för data- och systemvetenskap
Anastasios Lamproudis

Forskningsprojekt

Publikationer

Nyheter