Stockholms universitet

Forskargrupp Molekylär kvantdynamik och spektroskopi

Gruppen arbetar med ett brett spektrum av ämnen som omfattar fotokemi, koherent kontroll, polaritonisk kemi, ultrasnabb spektroskopi och numeriska metoder relaterade till kvantdynamik.

Gruppmedlemmar

Forskningsprojekt

Publikationer

Nyheter