Stockholms universitet

Forskargrupp PANDA-forskargrupp

Utforskning av den starka växelverkan med hjälp av antiprotoner. GSI (Gesellschaft für Schwerionenforschung) is an accelerator facility for heavy ion beams at Darmstadt, close to Frankfurt in Germany. The research program constitutes a broad spectrum ranging from nuclear physics and plasma physics to material science.

En ny internationell acceleratoranläggning, FAIR, för forskning med stabila, radioaktiva och antiprotonstrålar byggs nu vid GSI. FAIR står för Facility for Antiproton and Ion Research.
Acceleratorerna och strålningslinjerna i den nya FAIR-anläggningen (i rött), bredvid den nuvarande GSI-anläggningen (i blått).
Acceleratorerna och strålningslinjerna i den nya FAIR-anläggningen (i rött), bredvid den nuvarande GSI-anläggningen (i blått).