Stockholms universitet logo, länk till startsida

Här kan subämnen till filmvetenskap presenteras.

Forskning i filmvetenskap

Relaterat forskningsämne

Filmvetenskap
På denna sida

Forskningsprojekt

Nyheter

Verksamhet kopplad till ämnet

Forskningen inom ämnet filmvetenskap bedrivs vid Enheten för filmvetenskap, Institutionen för mediestudier.

Institutionen för mediestudier