Stockholms universitet logo, länk till startsida

Här kan subämnen till journalistik presenteras.

Forskning i journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap

 

Relaterat forskningsämne

Journalistik
På denna sida

Forskningsprojekt

Nyheter

Verksamhet kopplad till ämnet

Forskningen inom ämnet journalistik bedrivs vid Enheten för JMK, Institutionen för mediestudier.

Institutionen för mediestudier