Stockholms universitet logo, länk till startsida

Här kan subämnen till medie- och kommunikationsvetenskap presenteras.

Forskning i journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap

Relaterat forskningsämne

Medie- och kommunikationsvetenskap
På denna sida

Forskningsprojekt

Nyheter

Verksamhet kopplad till ämnet

Forskningen inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs vid Enheten för JMK, Institutionen för mediestudier.

Institutionen för mediestudier