Från och med den 1 juli 2014 hanteras ärenden om misstanke om oredlighet i forskning av Etiska rådet vid Stockholms universitet.
Läs mer här om rådet.

Rektor har beslutat om riktlinjer för hanteringen av ärenden om misstanke om vetenskaplig oredlighet. Det är dessa riktlinjer Etiska rådet följer i hanteringen av oredlighetsärenden.
Länk till riktlinjer.

Från och med 2010 finns en expertgrupp vid Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) som på begäran av lärosäten kan yttra sig i ärenden som rör utredningar av misstankar om oredlighet i forskningen.
Länk till expertgruppen hos CEPN.