Från och med den 1 juli 2014 hanteras ärenden om misstanke om oredlighet i forskning av Etiska rådet vid Stockholms universitet.
Läs mer här om rådet.

Rektor har beslutat om en handläggningsordning för hanteringen av frågor om vetenskaplig oredlighet. Det är denna handläggningsordning Etiska rådet följer i hanteringen av oredlighetsärenden.
Länk till handläggningsordning.

Från och med 2010 finns en expertgrupp vid Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) som på begäran av lärosäten kan yttra sig i ärenden som rör utredningar av misstankar om oredlighet i forskningen.
Länk till expertgruppen hos CEPN.