Utlysningen om Arbetslivets utmaningar 2019 är en del av det nationella forskningsprogrammet för arbetslivsforskning och den forskning som beviljas medel ska bidra till att möta de omfattande utmaningar som arbetslivet står inför genom att utveckla och sprida ny kunskap. 

Följande forskare vid Stockholms universitet beviljas medel:

Johanna Rickne, Institutet för social forskning (SOFI), får 8 300 000 kronor i programbidrag för ”En jämlik arbetsmarknad i teori och praktik”.

Magnus Sverke, Psykologiska institutionen, får 8 700 000 kronor i programbidrag för ”Anställningskontrakt, otrygghet, fackligt medlemskap, arbetsvillkor, arbetsrelaterade attityder och hälsa bland kvinnor och män på en flexibel arbetsmarknad”.

Linda Magnusson Hanson, Stressforskningsinstitutet, får 8 400 000 kronor i programbidrag för ”Exponering för arbetsrelaterade negativa sociala beteenden– utökad kunskap om dess psykosociala arbetsrelaterade- och organisatoriska bestämningsfaktorer och risk för morbiditet och mortalitet”.

Michael Tåhlin, Institutet för social forskning (SOFI), får 7 800 000 kronor i programbidrag för ”ALL-INCLUSIVE? Sammanhållning och exkludering i arbetslivets förändring”. 

Helene Brodin, Institutionen för socialt arbete, får 4 100 000 kronor i projektbidrag för ”Yrkesrelaterat våld i öppna sociala insatser: uppfattningar, reaktioner och rapportering av klientrelaterat hot och våld inom fyra olika områden inom socialtjänsten”.

Hugo Westerlund, Stressforskningsinstitutet, får 4 725 000 kronor i projektbidrag för ”Hållbart arbete i en åldrande befolkning (SWAP): Multinationella analyser av sociala, arbets- och hälsorelaterade bestämningsfaktorer för förväntad arbetslivslängd”.

 

Inom utlysningen forskning om åldrande och hälsa 2019 ska forskningen ha ett förebyggande, hälsofrämjande och tvärvetenskapligt perspektiv. Inom denna utlysning får Charlotta Nilsen, Stressforskningsinstitutet, ett postdok-bidrag på 2 000 000 kronor för ”Arbetsförhållandens betydelse för inträde och tid i den fjärde åldern – ett nationellt register-baserat projekt”.

Hui-Xin Wang, Stressforskningsinstitutet, får ett postdok-bidrag på 4 185 000 kronor för ”Bli äldre, arbeta längre: arbetsförhållandenas roll”.