Respiratorsikt superkomplex från Mycobacterium smegmatis
Respiratorsikt superkomplex från Mycobacterium smegmatis

 

I celler finns molekylära maskiner som tillsammans bildar energifabriker. De möjliggör allt från muskelarbete och nervsignalering till celldelning och upptag av näring från maten vi äter. 

De här maskinerna kan samarbeta med varandra i något som kallas superkomplex. Antingen dynamiskt där maskinerna som ingår varierar, eller en permanent uppsättning som är statisk. Målsättningen är att förstå mer om varför vissa organismer har statiska superkomplex som dessutom verkar innehålla ytterligare biokemiska funktioner. 

Martin Högbom, foto: Magnus Bergström
Martin Högbom, foto: Magnus Bergström

– Vi ska försöka förstå varför vissa bakterier har ett ”extrautrustat” system för energiomsättning jämfört med nästan alla andra organismer, till exempel oss människor, och vilka konsekvenser det har, säger Martin Högbom, professor i biokemi vid Stockholms universitet.

Nya möjligheter för att bekämpa tuberkulos

Forskarna kommer studera bakterien Mycobacterium smegmatis och på olika sätt manipulera dess superkomplex för att få en djupare förståelse för dess olika funktioner. De kommer även bygga digitala modeller av superkomplex från närbesläktade arter som Mycobacterium tuberculosis som orsakar tuberkulos. 

– I första hand handlar vår forskning om att bättre förstå världen omkring oss, dessutom kan det leda till medicinska tillämpningar. Bakterierna som har detta system orsakar till exempel tuberkulos och ger stora problem med antibiotikaresistens. Bakteriernas energiomsättning är ett lovande mål för nya läkemedel, men då måste vi först förstå hur den fungerar, säger Martin Högbom.

I forskargruppen ingår, utöver Martin Högbom, även Peter Brzezinski och Pia Ädelroth från Stockholms universitet, samt Ville Kaila som nyligen flyttat till Stockholms universitet från Technische Universität München. Projektet löper över fem år och har fått ett anslag på 38 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

 

Om anslaget
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse delar årligen ut anslag till forskningsprojekt som bedöms ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. År 2019 beviljade stiftelsen 640 miljoner kronor till 20 forskningsprojekt. Fyra av dessa anslag, på totalt drygt 132 miljoner kronor, går till Stockholms universitet.