Foto: Niklas Björling
Jenny Larsson beviljas programanslag för forskning om indoeuropeiska språk.
Foto: Niklas Björling

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) delar i årets stora utlysning ut drygt 335 miljoner kronor till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. 51 treåriga projekt och 9 infrastrukturprojekt beviljas anslag. Forskare vid Stockholms universitet beviljas ett större program, elva projektbidrag, två infrastrukturprojekt och en Flexit-tjänst. Totalt rör det sig om cirka 70 miljoner kronor.

Programanslag för studier av indoeuropeiska språk

Av de tre stora programanslagen går ett till Stockholms universitet och Jenny Larsson, professor i baltiska språk vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Programmet LAMP: Ett fönster till det förflutna - indoeuropeiska språk och myter beviljas 25 miljoner kronor.

Elva projekt till Stockholms universitet

Malin Ah-King, ERG: ”Den ontologiska kontroversen om könsskillnader – en vetenskapsstudie om evolutionsbiologi 1982-2018”, 2 817 000;
Matthew Wallace, Sociologiska institutionen: ”Från fördel till nackdel: Uppkomsten av dödlighetsskillnader hos nya invånare i Sverige”, 2 954 000 kr;
Johan Lindquist, Socialantropologiska institutionen: ”Förberedande migrationsutbildning and formandet av internationell migration från Etiopien till Gulfstaterna”, 3 779 000 kr;
Kurt Mitman, IIES: ”Köns- och inkomstojämlikheter i fritid över tiden: Evidens från individdata på rutavdraget”, 2 403 000 kr;
Magnus Bygren, Sociologiska institutionen: ”Könsmässig och etnisk diskriminering: ett intersektionellt fältexperiment”, 2 630 000 kr;
Marina Dahlquist, IMS: ”Moderna media och oljeindustrin”, 3 508 000 kr;
Marina Ludwigs, Engelska institutionen: ”Narrativa händelser och händelsebaserade modeller i fysik: en ömsesidig reflektion”, 2 214 000 kr;
Magnus Linnarsson, Historiska institutionen: ”Olika vägar till välfärdsstaden: samhällsservice, inkludering och det allmänna bästa i Norden 1870–1920”, 3 936 000 kr.
Johanna Schwarz, Stressforskningsinstitutet: ”Sömn i vardagen - relation till humör och prestation hos unga och äldre vuxna” 5 916 000 kr;  
Mårten Palme, Nationalekonomiska institutionen: “The effects of the recent changes in Sweden's income security programs on retirement and welfare” 2 257 000 kr;
Annelie Drakman, Instituionen för kultur och estetik: ”Vetenskapens glädje – positiva känslors funktion i självbiografier av nobelpristagare i fysik”, 2 186 000 kr.

Infrastruktur för forskning

Stockholms universitet beviljas här två anslag:
Gunnar Andersson, Sociologiska institutionen: ”En svensk Generations and Gender Survey 2020”, 3 812 000 kr;
Ingvild Almås, IIES: ”Svensk industridata - digitalisering och tillgängliggörande”, 7 385 000 kr.

Anna Vogel blir Flexit-forskare

Foto: Pia Nordin
Anna Vogel Foto: Pia Nordin

Riksbankens Jubileumsfond finansierar även forskning inom organisationer utanför akademin inom ramen för de så kallade Flexit-tjänster. Tre sådana tjänster beviljas nu, varav en går till Stockholms universitet. Det är Anna Vogel vid Institutionen för svenska och flerspråkighet som i samarbete med Rädda Barnen ska driva projektet Rädda Barnen i en förändrad tid. Inramning och berättelser för organisationens nya identitet.

Läs mer på Institutionen för svenska och flerspråkighets webbplats.