Stockholm Material Hub (SMH) fick stöd som ett av fyra projekt som beviljats forskningsmedel av den europeiska regionala utvecklingsfonden via Region Stockholm. SMH, som finns vid Institutionen för material- och miljökemi, driver innovation och teknisk utveckling genom att stödja mellanstora och mindre företag, som riskerar att drabbas värst av den ekonomiska krisen i spåren av coronaviruset.

– Målet med Stockholm Material Hub är att överbrygga gapet mellan nyfikenhetsdriven grundforskning och socialt entreprenörskap genom behovsgrundad forskning. Visionen för centret är att bli en nod för materialforskningen generellt, inom universitetsalliansen Stockholm trio där Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet ingår, säger James Shen, professor i material- och miljökemi vid Stockholms universitet.

SMH arbetar med material för vården. De innefattar en ny generation av zirkoniumkeramik för tandvård och ortopedi och även biostrukturer baserade på nanocellulosa som ska återbilda eller ersätta skadad vävnad och stödja läkningsprocessen.

Forskarna vid Stockholms universitet, James Shen, Aji Matthew och Mirva Eriksson med flera, ska samarbeta med övriga materialexperter inom Stockholm trio. De inblandade mellanstora och mindre företagen är Sigrid Therapeutics, Svea Dental Design, 3DVerkstan och Episurf Medical.

– Aktiviteterna omfattar fortbildning av personal och att ge dem tillgång till akademiska faciliteter och samverkan mellan universitet och industri för att kommersialisera innovationer eller etablera spinoff-företag. Det yttersta målet för SMH är att bidra till framgång och hållbarhet i Region Stockholm, säger James Shen.