Foto: Niklas Björling
Line Gordon Foto: Niklas Björling

Det fyraåriga projektet ska utveckla strategier för ökad hållbarhet och motståndskraft.
– Det finns ett allmänt samförstånd kring att våra konsumtionsmönster måsta förändras, men vi behöver mer kunskap om hur vi kan uppnå denna förändring. Det omfattar att identifiera både hinder och möjligheter på vägen, säger Helena Hansson, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och huvudansvarig för projektet.

Ett team av forskare och experter inom politik och livsmedelproduktion ska arbeta i projektet. ”Mistra Food Futures” finansieras av Mistra (The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research) med SLU som programvärd och ett tvärvetenskapligt konsortium med Stockholms Resilienscentrum (SRC) vid Stockholms universitet och RISE Research Institutes of Sweden.

Skapa ramverk för att uppfylla miljömål

Ett mål med projektet är att skapa ramverk för att uppfylla miljömål till 2045, till exempel nollutsläpp av växthusgaser från det svenska jordbruket. Line Gordon, föreståndare för Stockholms Resilienscentrum och en av de ansvariga för projektet, säger:
– Vårt arbete kommer att sträcka sig över svensk produktion och undersöka alla aspekter av livmedelssystem, även underliggande global dynamik. Med sitt breda spektrum av aktörer inom forskning, innovation och industri har programmet förhoppningsvis goda möjligheter att bidra till en motståndskraftig och hållbar livsmedelsförsörjning.