De forskare vid Stockholms universitet som beviljas medel är:

Charlotte Alm, Psykologiska institutionen: ”Etnisk diskriminering i rättsliga sammanhang: Betydelsen av förhörspersoners modersmål för tillförlitlighet och mottaglighet för påverkan vid förhör”, 3 958 000 kr

Ylva B Almquist, Institutionen för folkhälsovetenskap: ”Ofärdens barnbarn: Betydelsen av resiliens för multigenerationella ojämlikhetsmönster”, 4 200 000 kr

Magnus Bygren, Sociologiska institutionen: ”Inkludering och exkludering på arbetsmarknaden – ett intersektionellt fältexperiment”, 4 507 000 kr

Maria Bäckman, ERG: ”En etnografisk undersökning av rehabilitering, social materialitet och funktionsnormer”, 2 758 000 kr

Niklas Foxeus, ERG: ”Buddhistiska heresier: staten, ortodoxi och dissidentmunkar i Burma/Myanmar”, 3 540 000 kr;

Dirk Gindt, IKE: ”Cirkumpolära performancekulturer: Transnationella och interkulturella perspektiv på urfolkens samtida scenkonst i Sverige, Kanada och Grönland”, 5 044 650 kr

Karin Hederos, SOFI: ”Prestationsutvärderingar, karriärvägar och könsskillnader: En studie av svenska domstolsnotarier”, 4 388 193 kr;

Martin Hällsten, Sociologiska institutionen: ”En gång bonde, alltid bonde? Hur tidigare generationer av släkt strukturerar levnadsförhållanden i Sverige”, 4 615 780 kr

Andrea Kollnitz, IKE: ”Surrealismen i Sverige 1930-2000: Mellan närvaro och frånvaro, 5 924 231 kr

Henrik Lagerlund, Filosofiska institutionen: ”Den mekanistiska filosofin mellan 1300 och 1700”, 4 344 750 kr

Kerstin Lidén, Arkeologi: ”Att hantera klimatväxlingar: Tre stora klimathändelsers inverkan på förhistoriska kustsamhällen och deras huvudsakliga föda”, 4 498 781 kr

Frank Miller, Statistiska institutionen: ”Optimal kalibrering av uppgifter i datorbaserade kunskapsprov”, 5 065 791 kr;

Jonas Monié Nordin, Arkeologi: “Shared Spaces – Separated Past? A historical Archaeology of the Sámi Middle Ages and Early Modern Period in Central and Middle Sweden”, 3 000 000 kr

Peter Nilsson, IIES: ”Vad händer när diskriminering inom akademin synliggörs?”, 2 982 048 kr

Nicolas Olsson Yaouzis, Filosofiska institutionen: ”Om inget spelar roll: Nihilismen och dess implikationer”, 4 356 618 kr

Johanna Rickne, SOFI: ”Hundra års färd mot en jämställd politisk representation”, 4 200 935 kr

Yvonne Svanström, EKOHIST: ”Mellan fritt och ofritt arbete. Arbetsmarknadsrelationer och välfärdssamhälle i Sverige 1880–2022”, 5 500 000 kr

Renita Thedvall, Socialantropologiska institutionen: ”Algoritmer i arbete. Konsekvenser av ett nytt digitalt system i socialtjänsten”, 4 200 000 kr

Marcin Wlodarczak, Lingvistik: ”Prosodiska funktioner hos röstkvalitetsdynamik”, 3 990 000 kr