European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) och Novo Nordisk Foundation har fattat beslut om bidrag inom utlysningen ”The EFSD/Novo Nordisk Programme for Diabetes Research in Europe”. Fyra forskare får ansslag. En av dem är Susanne Keipert vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut som beviljas drygt 875 000 kronor (83 600 euro) för projektet ”The impact of FGF21 sensitivity on metabolic syndrome progression”. Projektet löper över ett år.

Mer information om utlysningen och bidragsformen.

Läs mer om Susanne Keiperts forskning om fetma ”Forskarna som försöker hitta lösning på fetmaproblemet”.