Forskningsfinansiären NordForsk, som lyder under Nordiska ministerrådet, gjorde tidigare en utlysning för forskning om hållbara städer. Finansieringen kommer från programmet Sustainable Urban Development and Smart Cities som är ett samarbete mellan flera nordiska länder. Under våren 2019 kom 56 ansökningar in i utlysningen. Fyra ansökningar har nu beviljats finansiering för att undersöka hur nordiska städer ska bli ännu mer hållbara och klimatvänliga i framtiden.

Ett av de projekt som beviljas anslag är SMARTer Greener Cities där Erik Sandersson vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet är projektledare.
Läs mer om SMARTer Greener Cities.
Läs mer om de tre andra projekt som får anslag.