Anslaget går till det tvååriga projektet ”Förbud mot bristande tillgänglighet - rättsliga möjligheter och begränsningar gällande ett aktivt deltagande för personer med funktionsnedsättning”.

Fortes utlysning ”Forskning om funktionsnedsättning” ska bidra till ökad och fördjupad kunskap om hinder och lösningar för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Forskningen planeras i samverkan med relevanta målgrupper, exempelvis berörda professioner och brukarorganisationer.