Vid Stockholms universitet har Ulrich Häussermann vid Institutionen för material- och miljökemi beviljats 7 425 000 kronor för det fyraåriga projektet ”In-situ studier av hydreringsreaktioner vid höga tryck - ett steg mot nya supraledande hydridmaterial?”.

Det tysk-svenska forskningssamarbetet inom strukturbiologi och materialvetenskap, the Röntgen-Ångström Cluster, grundas på en överenskommelse mellan de svenska och tyska regeringarna. Bidrag inom samarbetet utlyses för gemensamma svensk-tyska bidragsansökningar.