Ilona Riipinen. Foto: Niklas Björling
Ilona Riipinen, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES). Foto: Niklas Björling


Forskningsprojektet kallas INTEGRATE och ska försöka omvandla vårt sätt att se på den molekylära fasen med aerosoler och molnbildning genom att behandla hela spektrat från gasmolekyler till vattendroppar och iskristaller som molnen består av.
– Denna kunskap på molekylnivå kommer att användas för att förbättra tredimensionella modeller som simulerar tillkomsten av moln och de atmosfäriska processerna i deras närhet. Hur moln och nederbörd påverkar aerosoler kommer att undersökas för att ge skapa mer pålitliga prognoser på luftkvalitet, klimat och interaktionen dem emellan, säger Ilona Riipinen.
Trots att det finns en stor mängd moln i jordens atmosfär så finns det stora kunskapsluckor i förståelsen av hur moln skapas och utvecklas. Det gäller särskilt samspelet mellan moln, aerosoler och vattenånga, vilket försvårar förståelsen av den roll som moln och nederbörd spelar i klimatsystemet och i det som påverkar luftkvaliteten.
– Förhoppningsvis kommer INTEGRATE att bidra till att öka förståelsen för de grundläggande fysikaliska och kemiska processerna i atmosfäriska fasövergångar. Det kan förbättra framtida klimatprognoser och i slutändan skapa bättre möjligheter för att nå målen i Parisavtalet, säger Ilona Riipinen.
ERC Consolidator-bidraget är på fem år och nära 3 miljoner euro.
Läs mer om anslaget: https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants

Läs mer om Ilona Riipinens forskning som Wallenberg Academy Fellow:
Hur moln renar luften från partiklar