Forskarna är:
Mari Eyice, Historiska institutionen: ” Empatins yttre gräns”
Värdland: Finland & Storbritannien

Nils Franzén, Filosofiska institutionen: ” Subjektivitet och värderande utsagor”
Värdland: Frankrike

Joakim Halldin Stenlid, Fysikum: ”Inlärning av kemisk ytreaktivtet för utveckling av heterogena katalysatorer för en hållbar framtid” Värdland: USA

Lisa Hecht, Filosofiska institutionen: ”Risk-känsliga rättigheter”
Värdland: Storbritannien

Faradj Koliev, Statsvetenskapliga institutionen: ”Internationella NGO:er och miljöpolitik: Påverkan av NGO “naming and shaming” på staters miljöpolicyn, 1970-2020”   
Värdland: Schweiz & USA

Ineke Luijten, MBW: ”Aktivering av brunt fett som en följd av PI3K-dysfunktion: mekanism och terapeutisk potential hos människor och humaniserade möss”  
Värdland: Storbritannien

Tobias Mattsson, Geovetenskap: ”Deformation och smältextrahering från magmakammare” Värdland: Storbritannien

Beatriz Willink Castro, Zoologi: ”Den molekylära grunden för intersexuell mimikry och hur den evolverar” Värdland: Singapore

Bidragsbeloppet är per person 3 150 000 kronor över tre år.