Projektet European weather Extremes: Drivers, Predictability and Impacts (EDIPI) samordnas av Uppsala universitet och syftar till att fördjupa vår förståelse för extremt väder i Europa. Det kommer att ta itu med frågor som: Varför uppstår en specifik typ av extremt väder? Hur kan vi använda denna kunskap för att bättre förutsäga sådant väder? Vilka är de troliga effekterna när extremt väder inträffar?
Rodrigo Caballero, professor vid Meteorologiska institutionen, är ansvarig forskare för projektet vid Stockholms universitet.
EDIPI samlar ett tvärvetenskapligt team av forskare från lärosäten runt om i Europa, vars expertis omfattar bland annat klimatvetenskap, riskhantering, agronomi och epidemiologi. Ett team med 14 doktorander kommer också att ingå.
Projektet, som just nu inväntar att slutavtalet blir klart, tilldelas totalt 3 813 090 € och omfattar åtta partners från sju länder.
MSCA är EU:s forskningsmobilitetsprogram och syftar till att säkerställa excellent och innovativ forskning genom att öka internationellt utbyte och stödja forskarnas karriärutveckling.