Populärvetenskaplig beskrivning av projektet

Behandling av barnleukemi är i stort behov av förbättrade metoder för att minska läkemedelsbiverkningar och för effektiv eliminering av kvarvarande tumörceller. Vår forskning syftar till målstyrning av enzymer som lokalt kan aktivera tumördödande läkemedel med minskade biverkningar. Våra enzymer framställs i laboratoriet och kopplas sedan till antikroppar som känner igen mottagare på tumörcellers yta. På så vis kan läkemedel aktiveras lokalt i tumörvävnad där de skall verka. I detta projekt kommer antikroppar som är riktade mot leukemiceller (med särskilt fokus på ALL) att kopplas till ett enzym som omvandlar läkemedlet Telcyta till en tumördödande substans. Vi kommer att använda antikroppar riktade mot markören CD19, som är högaktuell för behandling av ALL och andra tumörer med ursprung i immunförsvarets B-celler. Målsättningen är att en större andel barn med leukemi skall få ett botemedel som ger bestående frihet från tumörceller och som samtidigt ger mindre biverkningar under behandlingen. Vi planerar också kombinationer av andra enzymer och nya läkemedel för att skapa en molekylär verktygslåda för alternativa behandlingar av ALL. Även andra tumörer hos barn och vuxna kan få nytta av denna nya molekylär verktygslåda.

Läs mer om Bengt Mannerviks forskning.