Anslaget är på 400 000 kronor och går till projektet ”Lactobacilli in the gut. Effects on: microbiota composition, function of the intestinal epithelium and immune responsiveness”.

Cancer- och Allergifonden stöder miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Forskningsanslag får inte användas till regelrätta djurförsök.