Det forskare som får medel är:

Carina Rech, Institutionen för kultur och estetik: ”Nordiska kvinnliga konstnärers självbilder under det sena 1800-talet”, 66 000 kr;
Mauro Zamboni, Juridicum: ”En Middle-Range teori för lagstiftning”, 465 000 kr;
Claes Lernestedt, Juridicum: ”Nöden har ingen lag. En straffrättsvetenskaplig studie av nödregleringen”, 930 000 kr;
Janne Flyghed, Kriminologiska institutionen: ”Brottslig konkurrens. Rättsväsendet, det goda företaget och en fri marknad”, 740 000 kr.

Torsten Söderbergs Stiftelse främjar vetenskaplig forskning företrädesvis inom ekonomi, medicin och rättsvetenskap samt i viss utsträckning även inom andra områden.