Projektets mål är att uppnå en större kontroll över kemiska reaktioner genom att använda fotoner som en katalysator och därmed göra det möjligt att utforma nya material av ljus och materia. Markus Kowalewski utvecklar mer i detalj vad det innebär i en beskrivning av projektet:

Att uppnå en detaljerad kontroll över kemiska reaktioner har alltid varit en dröm för kemister. Kvantkoherent kontroll har tidigare utforskats som en färdväg mot den drömmen. Då används ett ljusfält med specifikt anpassade egenskaper för att ta kontroll över kemiska reaktioner på den atomära nivån. Nya revolutionerande experiment har placerat drömmen inom räckhåll genom att visa hur nanostrukturer som alstrar resonatorer kan påverka kemiska reaktioner. Sådana nanostrukturer framhäver ljusets kvantiserade natur och möjliggör dirigering av fotokemiska reaktioner till olika reaktionsprodukter. Ljusfältet som är fångat i resonatorn interagerar med molekyler på ett sätt som ger upphov till ett nytt hybridiserat kvanttillstånd, där ljuset inte längre går att särskilja från molekylen. I det här tillståndet kan ljuset anta rollen av en katalysator, och därmed ändra utfallet av en kemisk reaktion. Att på detta vis skapa nya material av både ljus och materia öppnar upp för åtskilliga möjligheter. Exempelvis kan teknologi för ljusemittering och absorption, såsom lysdioder och solceller, optimeras och förbättras med denna metod. Andra möjligheter som fångat vårt intresse är att katalysera nya reaktioner med ljus. Vår förmåga att kontrollera denna fotokemi skulle dessutom kunna göra det möjligt att skydda ljuskänsliga material från skadlig ultraviolett strålning. I det här projektet, finansierat av ERC, kommer vi att teoretiskt utreda möjligheterna att optimera dessa processer för att utforma nya material av ljus och materia.

Du kan läsa Europeiska forskningsrådets engelska artikel om anslagen genom att klicka här.