De forskare som beviljats medel är:

Helena Bodin, IKE: ”Konstantinopel kring 1900 som flerspråkig litterär värld ur svenska perspektiv. Ett bokprojekt” (Istanbul, SRII),

Tzortzis Ikonomou, Romklass: ”Visioner i den italienska litteraturhistorien” (Svenska Institutet i Rom),

Henrik Liljegren, Lingvistik: ”Kommunikationsmönster i det Ottomanska riket och framväxten av ett språkligt konvergensområde” (Istanbul),

Ann-Louise Schallin, Arkeologi: ”Koroplastik som uttryck för regional identitet – mykenska figuriner i kontext” (Aten),

Cecilia Schwartz, Romklass: ”Ett eget Rom. Kvinnliga kulturförmedlare och deras internationella nätverk i 1900-talets Italien” (Rom).