Anja-Verena Mudring, foto: Niklas Björling
Anja-Verena Mudring, foto: Niklas Björling

 

– Jag känner mig otroligt hedrad och tacksam. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ger oss möjligheten och stödet att utföra det här utmanande projektet. Det ger oss chansen att utveckla en gamechanger i framtagandet av nya läkemedel och kan bidra till att nå Agenda 2030 och FN:s globala mål, säger Anja-Verena Mudring, professor i fysikalisk materialkemi vid Stockholms universitet. 

Joniska vätskor är rumstempererade nedsmälta salter som består av stora organiska byggstenar i form av katjoner och anjoner. När man ska kristallisera olika former av en aktiv substans har joniska vätskor många och lovande, men ännu inte utforskade, möjligheter. Genom att förse de joniska vätskornas katjoner och anjoner med olika funktionaliteter blir det möjligt att skapa specifika interaktioner mellan de joniska vätskorna och den aktiva substansen. Genom att på det sättet skräddarsy strukturen hos de joniska vätskorna går det att styra kristalliseringen av den aktiva substansen på ett sätt som inte är möjligt med organiska lösningsmedel. 


1 triljon kombinationer

Tack vare joniska vätskors unika egenskaper så har de på senaste tiden även benämnts som ”gröna” lösningsmedel som på sikt skulle kunna ersätta organiska lösningsmedel i läkemedelsproduktion. 

En kemist kan skapa 1 triljon möjliga kombinationer av de joniska vätskorna, alla med en unik möjlighet att kristallisera den aktiva substansen. Det finns stor potential inom det här området som ännu inte utforskats. Projektet, som leds av professor Anja-Verena Mudring vid Institutionen för material- och miljökemi och löper över fem år, har som mål att undersöka just detta och bidra till utvecklingen av nya läkemedel. Projektet finansieras genom ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse på 33 miljoner kronor.

– Vår rektor har nyligen undertecknat FN:s avtal om globala hållbarhetsmål för högre utbildning, som det första svenska universitetet att göra det. Jag är stolt över detta. Detta projekt är en av de många starka forskningsaktiviteterna vid Stockholms universitet som åtar sig att uppfylla de globala målen. Vi kommer att bidra till mål nummer 3, God hälsa och välbefinnande, men också bidra till mål 13, eftersom de metoder som ska utvecklas kommer att ha ett väldigt litet koldioxidavtryck. Med de studenter som tränas i detta program kommer vi dessutom att bidra till mål 4, om god utbildning för alla. Att utbilda nästa generation av forskare och utrusta dem med färdigheter för att lyckas klara framtidens utmaningar är av största vikt. Projektet syftar till att visa hur en utmaning, till och med kris, kan främja teknisk utveckling för en verkligt hållbar framtid, säger Anja-Verena Mudring.

I forskargruppen ingår även Mattias Edén, Alexander Lyubartsev och Xiadong Zou vid Institutionen för material- och miljökemi samt Belén Martín Matute vid Institutionen för organisk kemi.


Om anslaget
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse delar årligen ut anslag till forskningsprojekt som bedöms ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. År 2019 beviljade stiftelsen 640 miljoner kronor till 20 forskningsprojekt. Fyra av dessa anslag, på totalt drygt 132 miljoner kronor, går till Stockholms universitet.