Barn och diskriminering

Forskningsprojektet vid Juridiska institutionen handlar om barns erfarenhet av diskriminering. Projektet leds av Pernilla Leviner, universitetslektor och docent i offentlig rätt. I projektet deltar även Rebecca Thorburn Stern, universitetslektor och docent i internationell rätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet samt Aoife Daly, universitetslektor vid Liverpool Law School, Liverpool University. Forskningsprojektet har beviljats medel om 2 886 913 kronor. Läs mer

Mobbing i arbetslivet

Sabina Hellborg, postdoktor rättsvetenskap vid Institutet för social forskning, har erhållit forskningsmedel för ett projekt om 1 393 360 kronor för ett projekt som handlar om ansvarsproblem vid mobbning och kränkningar i arbetslivet. Läs mer