Per Krusell. Foto: Kristoffer Hellman
Per Krusell, professor, Institutet för internationell ekonomi. Foto: Kristoffer Hellman

Per Krusell är professor i nationalekonomi och har intresserat sig för allt från klimatets påverkan på olika länders ekonomi till ekonomisk ojämlikhet i samhället. Hans forskning rör sig inom det breda ämnet makroekonomi, rapporterar Kungl. Vetenskapsakademien i ett pressmeddelande.

Per Krusell har de senaste åren bland annat arbetat med projektet ”Klimat och hållbarhet i utvecklingsländer” som handlar om att bygga en förståelse av de problem den globala uppvärmningen för med sig i utvecklingsländer och skapa verktyg som beslutsfattare behöver när klimatet blir varmare.

En annan del av Per Krusells forskning har varit inriktad på att studera faktorerna bakom ojämlikheter mellan hushåll när det gäller inkomst och förmögenhet.  

Per Krusell har mottagit flera utmärkelser och bidrag genom åren, bland annat Söderbergska priset 2007. Han är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och sitter i Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Åren 2004–2009 var han professor i ekonomi vid Princeton University. Han har också varit verksam vid University of Rochester, University of Pennsylvania och Northwestern University.  

I en kommentar till att ha tilldelats Söderbergs professur i ekonomi säger Per Krusell till Kungl. Vetenskapsakademien:

– Det är en utmärkelse som är ovanlig att få och det känns som ett erkännande av den forskning jag bedrivit historiskt. Dessutom kommer det att betyda mycket för finansieringen av mitt arbete framåt.

 

Mer information om Per Krusell:
https://www.iies.su.se/about-us/staff/academic-staff/per-krusell-1.57318

Läs pressmeddelandet från Kungl. Vetenskapsakademien.