De forskare som beviljats medel vid Stockholms universitet är:

Ingela Holmström, Institutionen för lingvistik: ”Döva nyanländas flerspråkliga situation i Sverige”, 5 922 786 kr

Johan Lindquist, Socialantropologiska institutionen: ”Migrationsförberedande utbildning och formandet av cirkulär migration mellan Etiopien och Gulfstaterna”, 4 348 011 kr

Anna Lund, Sociologiska institutionen: ”Att gestalta migration: Retorik, representation och reception i svensk barnteater”, 4 415 229 kr