Vid Stockholms universitet har följande sex forskare beviljats medel:

Tore Bengtsson, MBW: ”Stimulering av den β2-adrenerga receptorn för unik behandling av typ 2 diabetes”, 4 800 000 kr

Ann-Beth Jonsson, MBW: ”Molekylära mekanismer vid interaktion mellan bakterier och värdceller”, 3 600 000 kr

Per Ljungdahl, MBW: ”Metabolisk reglering och spatio-temporala aspekter av patogena svampinfektioner in situ”, 3 600 000 kr

Mats Nilsson, DBB: ”Genotyp-fenotyp korrelationer bland subkloner inom tumörer”, 9 000 000 kr

Christiane Peuckert, MBW: ”Utveckling av förbättrat förfarande och nya tekniker för intravitalmikroskopi”, 2 205 000 kr

Britt-Marie Sjöberg, DBB: ”Ribonukleotidreduktas som målenzym för att bekämpa bakteriella infektioner”, 3 600 000 kr

Projekten löper under tre till fem år.