De som beviljas medel är:

Anna Franzén, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen: ”Humor på allvar: Makt och motstånd i multietniska utbildningskontexter”, 5 983 524 kr;

Karin Gunnarsson, Institutionen för pedagogik och didaktik: ”Samskapad sex- och samlevnadsundervisning: en praktiknära studie av ett tvärvetenskapligt kunskapsområde i svensk grundskola”,  5 918 511 kr; 

Susanne Kreitz-Sandberg, Institutionen för pedagogik och didaktik: ”Internationellt jämförande perspektiv på problem med skolnärvaro: Analys av statistik, riskgrupper och prevention i fyra länder”, 5 658 956 kr; 

Jalal Nouri, Institutionen för data- och systemvetenskap: ”Data-drivet stöd till självreglerat lärande tvärs över digitala och fysiska miljöer genom learning analytics”, 5 940 525 kr; 

Johan Sandahl, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik: ”Vem kan man lita på? Samhällskunskapsundervisning om tillit för ett aktivt och kritiskt medborgarskap”, 4 484 414 kr;

Rebecca Ye, Institutionen för pedagogik och didaktik: ”Rätt kompetens i rätt tid - men för vem? Karriärbanor och yrkesambitioner inom och bortom Yrkeshögskolan”, 4 187 571 kr.