Sara Callahan, IKE: ”Muybridge i Rörelse: En studie av rörelsebildernas funktion och användning i visuell kultur under sent 1990-tal och tidigt 2000-tal”
Värdland: Storbritannien 

Johan Cedervall, MMK: ”Magnetiska och supraledande egenskaper hos högentropilegeringar och dess hydrider”      
Värdland: Storbritannien 

James Dennison, Sociologiska institutionen: ”Europas förändrade partisystem: en ’issue salience’ ansats”
Värdland: USA

Johan Enqvist, SRC: ”Torka som hävstång för klimatsmart urbanisering: hur och hur länge fortsätter Kapstadens vattenkris påverka medborgares vilja att anpassa sin vattenanvändning?”
Värdland: Sydafrika

Matteo Messa, Astronomi: ”Stjärnbildningens ingredienser i det avlägsna universum: studier av stjärnklumpar i linsade galaxer”   
Värdland: Schweiz

Per Moosavi, Fysikum: ”Topologi och oordnade kvantsystem ur jämvikt”  
Värdland: Schweiz

Felix Wierstra, Matematiska institutionen: ”Lieteori i karakteristik p och tillämpningar till algebraisk topologi”          
Värdland: Frankrike


Bidragsbeloppet är 3 150 000 kr över tre år.