Professor Frank Wilczek. Foto: Niklas Björling / Stockholms universitet

 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat Nordita ett anslag på 95 miljoner kronor för att under sex år, med en möjlig förlängning omfattande 80 miljoner kronor under fyra år, etablera två forskargrupper inom programmet ”Beräkningar för fysik, fysik för beräkningar”. En av grupperna skall fokusera på kvantinformation och kvantberäkningar, och den andra på komplexa dynamiska nätverk. Frank Wilczek, nobelpristagare i fysik 2004 och professor vid Stockholms universitet, var huvudsökande.

Anslaget från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är ett komplement, inom teoretisk fysik, till stiftelsens redan gjorda strategiska satsningar inom artificiell intelligens (WASP) och kvantteknologi (WACQT) där Norditas internationellt starka ställning inom teoretisk fysik nu utnyttjas för att ytterligare stärka förutsättningarna för Sverige att etablera sig bland de internationellt ledande inom forskningen runt kvantdatorer och artificiell intelligens.

Kvantinformation och kvantberäkningar handlar bland annat om hur framtidens kvantdatorer skall kommunicera och programmeras, vad som rent fysiskt bär kvantinformation, samt hur denna kan skyddas mot störningar. Exempel på komplexa dynamiska nätverk är de neurala nätverk som finns i våra hjärnor, de artificiella neurala nätverk som är grunden för dagens artificiella intelligens, samt olika typer av sociala nätverk. Dessa två vetenskapsområden hör till de snabbast växande inom den teoretiska fysiken.

Nordita finansieras av Nordiska ministerrådet, Vetenskapsrådet, Uppsala universitet och de två värduniversiteten KTH och Stockholms universitet, och tillhör organisatoriskt Stockholms universitet.