Båda anslagsmottagare kommer från Institutionen för lingvistik:

Ellen Marklund beviljas 4,9 miljoner kronor för det femåriga projektet ”Distributional learning: Domain-specificity and the impact of social cues” och Marcin Wlodarczak beviljas 4,6 miljoner för det treåriga projektet ”Voice Quality Dynamics in Speech Communication”.