MSCA är EU:s program för forskarmobilitet och vill säkra excellent och innovativ forskning genom att öka internationellt utbyte samt stödja forskares karriärutveckling. Följande MSCA-projekt vid Stockholms universitet har beviljats finansiering under våren 2019:

Projektet ”Thawing Carbon From LAND to SEA: Microbial Degradation of Organic Matter and Response to Thawing Permafrost in the Northeast Siberian Land-Shelf System”, beviljas MSCA Individual Fellowships under 24 månader med en total budget på 203 852,16 euro. Ansvarig forskare är professor Örjan Gustafsson, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), som kommer att genomföra projektet med Weichao Wu, postdoktor.

Projektet ”Analysing the heavy element factories of the Universe: photometric and spectroscopic sample study of kilonovae” beviljas MSCA Individual Fellowships under en projektperiod på 24 månader med en total budget på 191 852,16 euro. Ansvarig forskare är professor Jesper Sollerman, Institutionen för astronomi, som kommer att genomföra forskningen med Ting-Wan Chen, postdoktor.

Projektet ”Uses and meanings of the word crusade in the late Middle Ages” beviljas MSCA Individual Fellowships under 12 månader med en total budget på 101 926,08 euro. Ansvarig forskare är professor Kurt Villads Jensen vid Centrum för medeltidsstudier, Historiska institutionen, som kommer att genomföra forskningen med Benjamin Weber, postdoktor.