Det rör sig om:

• Livia Johannesson, SCORE/Statsvetenskapliga institutionen, Materialiseringen av förändringar: hur den fysiska miljön främjar, förhindrar och modifierar organisationsförändringar i två svenska universitetssjukhus, (projekt inom Implementeringsforskning, 2 350 000 kr)

• Palle Storm, Institutionen för socialt arbete, Arbete under (o)lika villkor: om hemtjänstens vardag och organisering i mångetniska arbetsgrupper (postdok inom Årliga öppna utlysningen, 2 400 000 kr)

• Tianwei Xu, Psykologiska institutionen, Packa upp den svarta lådan: Vägar från arbetsrelaterat mobbning och våld till kardiometabola sjukdomar (Internationell postdok, inresande, 2 000 000 kr).