De forskare som beviljas anslag är:

Lennart Bergström, Institutionen för material- och miljökemi: ”Värmeledning och phonontransport hos biobaserade nanokompositer”, 3 997 000 kr

Anja-Verena Mudring, Institutionen för material- och miljökemi: ”Grön kylning - Magneto-kaloriska effekter i nya intermetalliska faser och dubbel perovskitoxider”, 4 986 800 kr