De forskare det rör sig om är:
Stefan Wiens, Psykologiska institutionen: ”Neural Mechanism of Auditory Awareness”, 5 700 000 kronor
Henrik Österblom, Stockholms resilienscenter: ”Sustainability science, dialogues and novel technologies for understanding and managing ocean ecosystem tradeoffs”, 7 800 000 kronor

Projekten löper över fem år.