Pro Futura är ett spetsforskningsprogram inom humaniora och samhällsvetenskap som Riksbankens Jubileumsfond driver tillsammans med SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study). Inom ramen för programmet ges forskare möjlighet att forska under mycket goda villkor under fem till sju år. Programmet har pågått sedan 1999.

Linn Holmberg

Linn Holmberg är forskare och lärare i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik. Hon nominerades med projektet Dictionary Craze: Transforming Knowledge across Early Modern Europe

Kieron Barclay har sin bakgrund vid Max Planck Institute for Demographic Research i Rostock, men är nu gästforskare vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Han nominerades med projektet The Impact of the Family of Origin on Health Inequalities: A Global, Historical, Multigenerational, and Comparative Perspective.

För att stärka unga och framgångsrika forskare finansierar Riksbankens Jubileumsfond ytterligare tre forskare för forskning under ett års tid, det så kallade RJ 1 year research grant. Av de tre som fått anslaget är en nominerad av Stockholms universitet.

Sabina Čehajić-Clancy är nu Associate Professor och Dean of the Political Science and International Relations Department vid Sarajevo School of Science and Technology. Hon nominerades av Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.