Projektbidragen inom utvecklingsforskning är treåriga och finansieras av regeringens biståndsmedel. Forskningen ska vara av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Följande forskare vid Stockholms universitet får projektbidrag:
 
 

Ayco Tack, forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Ayco Tack, Institutionen för ekologi, miljö och botanik är en av forskarna som får projektbidrag. Foto: Niklas Björling

Mats Björk, Institutionen för ekologi, miljö och botanik: ”Växthusgasutbyte i kustnära vegetationstäckta livsmiljöer: konsekvenser för förvaltning av kolsänke-ekosystem”, 4 067 385 kr;
 
Jonathan de Quidt, IIES: ”Utveckling och testning av en marknadsutformningslösning för handel med mark”, 4 386 867 kr;
 
Andreas Madestam, Nationalekonomi: ”Ökad jämställdhet i jordbruket: evidens från ett fältexperiment i Uganda”, 4 490 107 kr;
 
Elin Norström, Institutionen för geologiska vetenskaper: ”Rekonstruktion av hydroklimatextremer i södra Afrika med hjälp av paleo-data och klimatmodellering”, 2 794 000 kr;
 
Christopher Stroud, Svefler (Centrum för tvåspråkighetsforskning): ”Utbildningsvägar till flerspråkigt medborgarskap: Fallet Mozambique”, 4 152 818 kr;
 
Ayco Tack, Institutionen för ekologi, miljö och botanik: ”Uthållig klimatanpassning av småbrukares kaffeodling i Etiopien i ett landskapsperspektiv”, 4 472 045 kr.

Förutom forskningsbidrag beviljar Vetenskapsrådet också nätverksbidrag. Dessa finansieras också av regeringens biståndsmedel med syftet är att etablera ett nätverk kring en forskningsidé, med ett gemensamt forskningsprojekt som mål. Bidraget ska stödja utveckling av långsiktig gemensam forskning mellan svenska forskare och forskare från låginkomstländer och lägre medelinkomstländer.
 
Elena Gorokhova, ACES, beviljas ett tvåårigt nätverksbidrag (”Swedish Research Links”): ”Ekotoxikologiska bedömningsgrunder för småskalig vattenrening i landsbygdssamhällen”, 602 797 kr.