Forskningsfinansiärer 2018

 1. Vetenskapsrådet
 2. Wallenbergstiftelserna (KAW, MMW, MAW, BWS)
 3. EU:s ramprogram (Horizon 2020, FP7, inkl. ERC)
 4. Forte
 5. Forskningsrådet Formas
 6. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
 7. Sida
 8. Mistra
 9. Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)
 10. Vinnova
 11. Rymdstyrelsen
 12. Nordiska ministerrådet
 13. Energimyndigheten
 14. Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting)
 15. Familjen Erling Perssons stiftelse