Stockholms universitet

Så går det till i humanvetenskapliga forskningsmiljöer

Humanvetenskaplig forskning bedrivs i många olika miljöer. Här visar ett par filmer hur det kan se ut.

Kartläggning av levnadsvanor får oss att förstå vår samtid

Hur umgås svenskarna med sina vänner? Och hur har vi det egentligen på jobbet? Många tror att informationen om befolkningen ”bara finns där” – men bakom statistiken pågår ett stort och långtgående forskningsprojekt. Levnadsnivåundersökningen (LNU) ger en bred bild av hur svenskarna egentligen har det.

 

Läs mer om Levnadsnivåundersökningen

SUBIC – på jakt efter hjärnans grundläggande funktioner

På SUBIC - Stockholm University Brain Imaging Centre - samlas humanister, samhällsvetare och naturvetare för att kartlägga hjärnans funktioner. Med hjälp av en magnetkamera kan forskarna läsa av hur hjärnan beter sig när den stimuleras med till exempel ljud, synintryck eller lukter.

 

Läs mer om SUBIC

Arkeologiska analyser levandegör forntidens människor

Hur har människor anpassat sig till klimatförändringar genom historien? Vad åt man under forntiden och hur påverkades livet av förändringar i till exempel klimatet? Det är några av de frågor man söker svar på vid Arkeologiska forskningslaboratoriet.

 

Läs mer om Arkeologiska forskningslaboratoriet

VR-teknik behandlar ångest och starka rädslor

Avdelningen för klinisk psykologi är en del av Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Här pågår både forskning och utbildning av psykolog- och psykoterapistudenter. Bland annat provas VR-teknik i forskning om behandling av ångest och starka rädslor.

 

Läs mer om Stockholms universitets psykologiska klinik

På denna sida